Nail Özer
Nail Özer
e-posta: YAZARIN TÜM YAZILARI

Bursa’yı gülümsetme planı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz gün, her ay rutin olarak düzenleyeceğini söylediği genel bilgilendirme amaçlı basın toplantısının ikincisini yaptı.

Ve toplantıda geçtiğimiz iki ayda gelinen noktayı özetledi.

*İncelemelerin tamamlanmasından sonra Bursa Büyükşehir Belediyesinin borç miktarının 1.6 milyar daha artarak, 26 milyar TL’yi aştığı anlaşıldı. Ancak bu borçlara takılmıyoruz. Bize sürpriz değil.

*17 İlçesi ile Bursa’nın gelişmesini bir bütün olarak görüyoruz. İlçelerimizle işbirliği halinde stratejik planlama toplantılarımızı başlattık.

*Çalı yolu yapımında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönem üstlenilen aydınlatma direklerine bağlı yanlış imalatlar yapılmış. Kamu zararını ve olası kazaları önlemek üzere çalışıyoruz.

*BUSMEK, Ana Kucağı, YKS kursları gibi oluşumları önemli buluyoruz. Kapatmayı değil geliştirmeyi planlıyoruz. Yeni dönemde  çalışanlarını artırarak faaliyetleri arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz.

*Bursa’nın dirençli ve yaşanabilir bir kent olması hedefi ile ülkemizin önde gelen Şehir Plancılarından İlhan Tekeli ile Bursa’ya özel bir değerlendirme yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde sonuçlarını paylaşacağız.

*Trafik sorununun Bursa’nın gündeminden kalkması için çok yönlü çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla İstanbul’da olumlu çalışmaları olan bir ekip Bursa’da incelemeler yaptı. Çıkan raporun gereklerini kamuoyuna sunacağız.

*Hamitler’de bulunan çöplüğün metan gazı bertaraf sistemi ihmal edilmiş. Önceliklerimiz arasına aldık, arkadaşlarımızın sorunu çözme çalışmaları hızla sürüyor.

*Artık BursaRay, Cumartesileri 24 saat çalışacak, saat 24.00’te biten otobüs seferlerinin ise gece 02.00’ye dek sürmesi kararını aldık.

Mustafa Bozbey’in çeşitli başlıklarda yaptığı açıklamalardan dikkatimi çeken bu notları paylaşmış olayım.

Gelelim Mustafa Bozbey’in “Bursa’yı gülümsetme” planına.

Öncelikle şunun altını çizmek gerek; önceki yönetimler tarafından kasıtlı olarak “plansızlaştırılıp” kontrolsüz irileşmesinin önü açılmış bir şehirde yaşıyoruz.

Sanayileşmeden tutun, trafiğe, oradan kentsel dönüşümlere dek nereye bakarsanız bu plansızlaştırmanın kimsenin inkâr edemeyeceği, telafisi çok zor sonuçlarını görmek mümkün.

ilk adım Bursa’nın kent rantını dağıtmayı hedef edinmiş yönetim anlayışından kurtulması idi. 31 Mart seçimleri ile kurtuldu.

Ancak şimdi zorlu ve yeni bir süreç başlıyor.

Bakalım Mustafa Bozbey bu süreci nasıl yönetecek?

Bu sürecin yönetiminde iki önemli aşamanın altını çizdi Bozbey.

Birincisi 17 ilçe ile birlikte hazırlanan stratejik planlama çalışmalarına start verilmiş olması. “Bursa’yı bir bütün olarak görüyoruz. Bundan sonra da belediye başkanlarımız ve bürokratlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Öncelikle önümüzdeki 5 yılın stratejik planını katılımcı bir anlayış ile oluşturacağız” diyor.

Bir diğeri ise “Bursa Planlama Ajansı…”

İlçe belediyelerinden de kadro desteği talep edilerek bir ofis oluşturulacağı ve Bursa Planlama Ajansının yeni bir kent anayasası oluşturulmasında önemli bir güç olacağını ifade etti.

Akademik odalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve bu kentin geleceğine dair sözü olan kurum ve kuruluşların ve tabii medyanın da bu oluşumda rol alacağını ifade etti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.

Alınacak kararlarda sivil toplum inisiyatifine alan açan bir yönetim anlayışı, kent suçlarına karşı en güçlü duvarı örmüş olur. Bu, su götürmez bir gerçek. Muhtarlar, kent konseyleri, bu süreçlerin paydaşı olmalı.

Dünkü toplantıdan benim anladığım Bursa’nın gülümseme planı, yıllardır Bursa’yı suiistimal eden “üst akıl” kompleksinden kurtarıp, “ortak akıl” ile yönetmek.

Bursa’nın gülümsemesi bu ortak akla bağlı, Mustafa Bozbey, bu ortak aklı işlevsel kılacak sözü edilen mekanizmaları oluşturabilirse; Bursa gülümser.

HABERLER