Bursa’dan sahipsiz hayvanların ‘uyutulması’ tasarısına tepki

Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO), sahipsiz sokak hayvanların uyutulması için hazırlanan yasa teklifine karşı çıktıklarını dile getirmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. BCHO Başkanı Melika Baysal, “Sağlıklı hayvanların ötenazisi ve itlafı veteriner hekimler açısından da etik, insani ve vicdani değildir, evrensel hekimlik değerleri ile de bağdaşmamaktadır. Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız.” dedi.

Bursa’dan sahipsiz hayvanların ‘uyutulması’ tasarısına tepki

Haber: SİMLANUR İNCE
Kamera: MESUT ERDOĞAN

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine harekete geçen AK Parti kurmayları, ‘hayati tehlike’ oluşturdukları gerekçesiyle sahipsiz sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bursa Veteriner Hekimler Odası mecliste görüşülecek yasa tasarısı için taleplerine rağmen görüşlerinin alınmadığını ve veteriner hekimlerin görüşlerinin alınmadan verilmiş kararların daha büyük sorun oluşturacağını dile getirmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıkları’nın iş birliğinde Hayvanları Koruma Kanunu’nun yasa değişiklik tasarısı hazırlandığını, teklifin önümüzdeki haftalarda TBMM’ne geleceğini basından öğrendiklerini dile getiren Bursa Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Baysal, “Değişiklik taslağı hazırlanırken Türk Veteriner Hekimleri Birliği, veteriner hekim meslek örgütleri, ilgili meslek örgütleri ya da STK’ların görüşü alınmamıştır. Tasarının içeriğini bilmiyor, basına yansıyanlardan ise kaygı duyuyoruz. Basındaki haberlerden edindiğimiz bilgilerden; bu taslak kanunun daha önceki değişiklikler gibi sahadan ve bilimsellikten uzak, uygulanması mümkün olmayan, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiği ve ülkemize bu alanda bir 20 yıl daha kaybettireceği kaygısı taşımaktayız” ifadelerini kullandı.

“BU UYGULAMALARIN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU PAYLAŞMAK ZORUNDAYIZ”

Veteriner hekimler olarak sahipsiz hayvanların itlafına sebep olacak her türlü uygulamanın karşısında olduklarını söyleyen Baysal, “Bu uygulamaların hayvan refahı açısından kabul edilemez olduğunu kamuoyu ile paylaşma zorunluluğu hissediyoruz. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), evcilleştirilmiş bir tür olan köpeklerin topluma bağımlı olduğunu, sahipsiz oldukları durumlarda dahi sağlık ve refahlarını sağlamanın etik bir sorumluluk olduğunu hatırlatmaktadır. 2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu öncesinde, sahipsiz hayvanlar insani olmayan yöntemlerle yok edilmekteydi. Ancak gelişen toplumsal bilinç ve itirazlar sonrası 5199 sayılı kanun çıkarılmış ve her türlü itlaf yasaklanmıştı. 5199’a göre yerel yönetimler geçici bakımevi kuracak, sahipsiz hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirerek, kısırlaştırıp, aşılayarak yaşadığı bölgeye geri bırakacaktı. Yani yerel yönetimler sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamaları ve refahlarını sağlamakla görevlendirilmiştir” diye konuştu.

“BİZLER BU YASA ÇIKSA DA ÖTENAZİ YAPMAYACAĞIZ”

Ötenazinin sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabilir ve sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımadığına vurgu yapan Baysal, “Sağlıklı hayvanların ötenazisi ve itlafı veteriner hekimler açısından da etik, insani ve vicdani değildir, evrensel hekimlik değerleri ile de bağdaşmamaktadır. Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız. Önerilen bu yöntem sanıldığının aksine maliyet açısından da avantajlı değildir. Hayvana ötenazi yapılmadan önce uygulanacak prosedürler ile birlikte kısırlaştırmadan daha maliyetli ve zorludur, sahipsiz hayvan popülasyonun kontrolüne yönelik aktif bir yöntem olarak da değerlendirilemez. Ayrıca iletişim çağında Türkiye Yüzyılında ülkemizin uluslararası kamuoyunda algısını olumsuz olarak etkileyecektir” diye belirtti.

“POPÜLASYONUN ARTMASININ EN BÜYÜK NEDENİ YAPTIRIM UYGULANMAMASIDIR”

5199’a göre yerel yönetimlerin kanunda geçen yükümlülükleri ve sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Baysal, “Seçimden seçime sahipsiz hayvanları hatırlayan yerel yönetimler sahipsiz hayvanlar için kaynak ayırmak yerine tüm yükü kurumlarda çalışan veteriner hekimlerin üzerine bırakmışlardır. Sahipsiz hayvan populasyonun artmasının en büyük nedenlerinden biri yerel yönetimlere Hayvanları Koruma Kanunun herhangi bir cezai yaptırım getirmemesi olmuştur. Kanunun 2021 yılındaki revizyonu da cezasızlığı devam ettirmiş, “Geçici Madde 4- (Ek:9/7/2021-7332/16 md.) Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür.” hükmüne rağmen yerel yönetimlerce gereken adım atılmamıştır” dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve meslek odaları olarak çözüm önerilerini dile getiren Baysal, “Büyükşehir Belediyelilerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmalıdır. Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinde nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamı sağlanmalıdır. İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarında destek alınmalıdır. Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmeli, üretim yapılacaksa ilgili bakanlığın denetimi ve mutlaka veteriner hekimlerin denetimi ve onayıyla yapılmalıdır” diye açıkladı.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir