Danıştay’dan milletvekillerin önünü açan emsal karar

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasıyla ilgili çıkartılan yönetmeliğin iptali için açtığı ancak Danıştay’ın reddettiği davayı bu sefer Dava İdareleri Kurulu haklı buldu. Kurul, Bülbül’ün Aydın Milletvekili olduğu için dava açabileceğine kara verdi.

Danıştay’dan milletvekillerin önünü açan emsal karar

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 1 Mart 2022 tarihinde çıkartılan ve tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine yol açan yönetmelikle ilgili Danıştay’a yönetmeliğin iptali davası açmıştı. Ancak Danıştay 8. Dairesi Bülbül’ün yönetmeliğin iptali davası açma hakkının olmadığı kararını verdi. Yani Danıştay 8. Daire, Bülbül’ün yönetmeliğin konusunu oluşturan işlerle ilgili bir menfaatinin olmadığı görüşündeydi.

Bu karar üzerine CHP’li Bülbül Danıştay 8. Dairesinin kararını temyiz etti. Temyiz dilekçesinde Aydın milletvekili olduğunu vurgulayan Bülbül, Aydın ilinin zeytin üretiminde öncü olduğunu ve çıkarılan yönetmelikle Aydın’daki zeytin üretiminin doğrudan etkileneceğini belirtti. Danıştay Dava İdareleri Kurulu Bülbül’ü haklı buldu. Kararda, “Davacının (Süleyman Bülbül) İkamet ettiği ve milletvekili seçildiği Aydın ilindeki zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanıyan dava konusu yönetmeliğin iptalini istemekte, yukarıda açıklandığı şekliyle, subjektif ehliyetinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki Müşterek Kurul kararında hukuki isabet bulunmamaktadır” denildi.

Danıştay Dava İdareleri Kurulu’nun kararı emsal niteliği taşıdığı gibi bu kararın ardından milletvekillerinin seçim bölgelerini ilgilendiren yasal düzenlemelerle ilgili dava açmalarının önü açıldı.

Bülbül, “Çıkartılan yönetmelik, vatandaşın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını ihlal etmekte ve zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle yönetmeliğin iptali için dava açmıştım. Çünkü zeytin üretiminde öncü illerden olan Aydın vekili olarak amacım, zeytin yetiştiriciliğiyle ve zeytine bağlı ürünlerle geçimini sağlayan vatandaşların hakkını korumaktır. Danıştay Dava İdareleri Kurulu’nun tam da bu amaca hizmet eden bir karar vermesi adalet ve hukuk sistemi açısından yerinde bir karardır” dedi.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir